Organizator:

Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
ul. Ks. Mieszka I 20c/38
61-689 Poznań

Biuro:

Poco Loco
ul. Taczaka 23
61-819 Poznań

email:
biuro@forestrun.pl

tel:
Anna Kautz tel. tel. 607 590 756
Agnieszka Korpal tel. 698 741 672