Organizator:

Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
ul. Taczaka 23/4
61-819 Poznań

email:
biuro@forestrun.pl

tel:
Anna Kautz tel. tel. 607 590 756 (kontakt po 22 listopada 2017)
Agnieszka Korpal tel. 698 741 672