Najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem podczas Forest Run 2020 na dzień 9.07.2020. Zaznaczamy, że zasady mogą zmienić się zgodnie z tym, jak zmieniać będą się odgórne rozporządzenia dotyczące organizacji biegów w związku z epidemią koronawirusa. Jeżeli dojdzie do poluzowania przepisów to możliwe, że formuła Forest Run wróci do starej formy i godziny startów biegów ulegną przesunięciu. 

Nowe rozporządzenie dotyczące biegów ma się pojawić do końca lipca. Ostateczny komunikat dotyczący godzin startów zostanie przedstawiony na początku września. 

Poniższe reguły zostały wprowadzone aby zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom oraz obsłudze biegu. Wszyscy chcemy powrotu imprez biegowych, jednak w tym trudnym czasie musimy znaleźć nową drogą. Prosimy o podchodzenie z odpowiedzialnością do poniższych zapisów. Od nas wszystkich zależy czy będziemy postrzegani jako środowisko zdyscyplinowane i odpowiedzialne. Tylko wtedy będziemy mogli oczekiwać zniesienia obostrzeń i organizacji imprez w dawnym wymiarze.

1. Biuro zawodów
Dotychczas każdy zawodnik przychodząc do biura otrzymywał na miejscu oświadczenie z danymi, które podał w trakcie zapisów. Aktualnie zawodnicy będą musieli przyjść do biura zawodów już z wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem. Tylko w ten sposób będzie można odebrać swój pakiet.
Gdzie znaleźć Oświadczenie? Oświadczenia będą udostępnione do pobrania na kilka dni przed zawodami w panelu zawodnika na stronie www.plus-timing.pl
Dane do logowania do panelu zawodnika (link i hasło) zostaną przesłane w mailu potwierdzającym rejestrację do zawodów.

WAŻNE:

  • Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura zawodów;
  • Oświadczenie wraz z dowodem osobistym jest podstawą odbioru pakietu startowego;
  • Pakiet startowy można odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE
  • W Biurze Zawodów nie będzie możliwości wydrukowania Oświadczenia;

Gdzie odbiorę pakiet?
Aby uniknąć tłumów sugerujemy wcześniejszy odbiór pakietu w Poznaniu, w sklepie Natural Born Runners przy ul.Sczanieckiej 7. Będzie to możliwe w CZWARTEK 10 września i w PIĄTEK 11 września – godz. 9:00-19:00

W SOBOTĘ 12 września – miejsce Startu zawodów – Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra – dla każdego dystansu OSOBNO
Dystans 36 km – 6:30-7:30  –  start 7:30
Dystans 22 km – 11:00-12:30  – start 12:30
Dystans 12 km – 14:30-16:00  – start 16:00

2. Strefą zawodów jest wydzielona strefa Biura zawodów, strefa startu, mety oraz strefa punktów odżywczych.

Nadzór nad tymi strefami obejmuje ekipa organizatorów oraz wolontariuszy, którzy będą dbać o to aby w w/w strefach nie przebywało więcej niż 150 uczestników. W wydzielonych strefach zawodów przebywać mogą tylko zawodnicy. Wstęp dla osób trzecich jest niedozwolony.
Liczba zawodników w każdym biegu jest ograniczona do 150 osób.
Za powstałe skupiska ludzi poza strefą zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności, jednakże będzie się starał dbać by takie nie powstawały.

Przebywając w każdej strefie zawodów zawodnicy są zobligowani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub buffa. Przed wejściem do strefy prosimy o zdezynfekowanie rąk (środki będą dostępne).

Start/Meta – Prosimy o zgromadzenie się w strefie nie wcześniej jak na kilka minut przed startem biegu; po przebiegnięciu linii mety prosimy o przebywanie w strefie nie dłużej niż na krótki odpoczynek

Biuro zawodów – Prosimy o zachowanie odstępu w kolejce po odbiór pakietu startowego, zdezynfekowanie rąk i założenie maseczki

Punkty odżywcze – Zawodnik ma obowiązek zakryć usta i nos. Z dostępnych na punkcie produktów i napoi można skorzystać tylko po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. Należy posiadać swój własny kubek lub inny pojemnik na płyn, celem ograniczenia zużycia plastiku. Każdy zawodnik sam nalewa sobie do pojemnika wodę lub izotonik. W strefie punktów odżywczych nie ma możliwości odpoczynku lub pomocy osoby trzeciej. Jest to możliwe poza strefą, nie dalej jak 100 metrów od niej.

Ze względu na aktualne obostrzenia na mecie nie będzie cateringu.

3. Inne
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad przedstawionych w komunikatach oraz wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprez.
Uczestnik który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb organizatora może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy.
Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.