698 741 672 biuro@forestrun.pl

Regulamin biegu wirtualnego

Regulamin wirtualnego biegu “Zimowy Forest Run 2021”
I. Informacje ogólne
Bieg pod nazwą Zimowy Forest Run nie może odbyć się w standardowej formule, jako
wydarzenie zorganizowane. Związane jest to z obowiązującymi przepisami
epidemiologicznymi.

Formuła biegu została zmieniona na bieg wirtualny.
II. Organizator: Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
ul. Os. Stefana Batorego 18/39
60-687 Poznań

III. Zasady biegu, limit czasu
1. Każdy z uczestników sam decyduje o wyborze dnia oraz godziny startu. Pokonanie
trasy będzie możliwe od 13 do 21 lutego. 21 lutego do godziny 16.00
(maksymalna godzina zakończenia biegu tego dnia). Poza tymi dniami dostęp do
aplikacji nie będzie możliwy, a wyniki nie będą brane pod uwagę.
2. Pakiet startowy na bieg wirtualny można odebrać w dniach 11 do 19 lutego w sklepie biegowym Natural Born Runners przy ulicy Sczanieckiej 7 w Poznaniu.
3. Przebiec trasę można tylko w ciągu dnia. Zabronione jest poruszanie się po
Wielkopolskim Parku Narodowym po zmroku.
4. W celu rejestracji swojego biegu i klasyfikacji wśród wszystkich uczestników należy ściągnąć na telefon aplikację śledzgps (dokładny link podamy do 10 lutego),
a następnie zalogować się do biegu “Zimowy Forest Run” podając swój numer
startowy (odebrany w biurze zawodów w NBR).
5. Do aplikacji należy zalogować się chwilę przed startem.
6. Po zakończeniu biegu należy zakończyć bieg również na aplikacji.
7. Jeden telefon obsługuje jeden numer startowy.
8. Aplikacja zbierze informacje na temat trasy, która została pokonana oraz o czasie w jakim została pokonana.
9. Nie ma limitu czasowego. Prosimy o przestrzeganie zasady związanej z zakazem
poruszania się po zmroku i w taki sposób planować bieg, aby zakończyć go przed
zmrokiem.
10. W pokonaniu dystansu może może wziąć udział jedna osoba, pokonując trasę non stop, jedynie przy użyciu siły własnych mięśni.

IV. Trasa
1. Trasa biegu liczy ok. 20 kilometrów.
2. Trasa zostanie opublikowana na
stronie www.forestrun.pl w formie mapy z wyrysowaną trasą oraz w formie plików gpx
do pobrania na urządzenia nawigacyjne (zegarki, telefony) w terminie do 10 lutego
2021.
3. Należy ściągnąć plik i wgrać go do urządzenia lub wydrukować papierową mapę i na jej podstawie pokonać trasę.
4. Osobom, które nie posiadają zegarków lub urządzeń nawigacyjnych, a chcą czuć się pewnie mimo oznaczeń, zalecamy wgranie trasy do aplikacji na komórkach.
Aplikacje będą prowadzić Was po trasie. Jest to możliwe między innymi z darmową
aplikacją MAPY.CZ.
Jak to zrobić? Należy stworzyć konto na stronie www.mapy.cz , tam wgrać plik gpx a
następnie ściągnąć aplikację na telefon, zalogować się i wybrać trasę, po której
należy podążać. Aplikacja jest bardzo dokładną mapą turystyczną, idealnie
lokalizującą w terenie, widać na niej wszystkie szlaki i małe ścieżki leśne.
Zachęcamy do korzystania z niej również na innych wycieczkach, w górach i w
podróży.

V. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
1. Osoby, które zapisały się na bieg “Zimowy Forest Run” przed datą 29.01.2021
otrzymają maila z informacją o możliwości wzięcia udziału w biegu wirtualnym. Po
wybraniu opcji “wybieram bieg wirtualny” zostaną one umieszczone na liście
startowej biegu wirtualnego.
2. Osoby zgłaszające się na bieg po 29.01.2021 powinny wypełnić zgłoszenie na bieg wirtualny, które znajduje się na stronie w zakładce “ Zapisz się” .
3. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.
4. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych lecz opiekunowie
ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich
bezpieczeństwo podczas biegu.

VI. Opłata startowa
1. Opłata startowa wynosi 50 zł.
2. Opłatę należy wnieść przelewem na konto:
Stowarzyszenie Poco Loco Adventure, os. Stefana Batorego 18/39, 60-687 Poznań
37 1140 2004 0000 3502 7827 7708
tytułem: imię, nazwisko, bieg wirtualny
3. Osoby, które zapisały się na bieg przed 29 stycznia 2021 i wybrały opcję biegu
wirtualnego otrzymają zwrot pozostałej części wpisowego.
4. Opłata startowa obejmuje:
– pamiątkową chustę typu buff
– numer startowy
– piwo Browaru Grodziskie
– kawę ODIJA
– makaron rzemieślniczy z pracowni Restauracja Makaron
5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
VII. Biuro zawodów
1. Pakiet startowy będzie można odebrać w sklepie Natural Born Runner na ulicy
Sczanieckiej 7 w Poznaniu w dniach 11-19.02.2021.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik pokonuje trasę biegu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób,
jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością lub uczestnictwem Uczestnika, oraz nie ponosi z tego
tytułu odpowiedzialności.