698 741 672 biuro@forestrun.pl

Aktualizacja na dzień 8.09.2020

 

Aktualne godziny startów i limity zawodników:

36 km – start o godzinie 8:00  –  limit czasowy o godzinie 12:30 – dekoracja o godzinie 12:00

12 km – start o godzinie 8:00  –  limit czasowy o godzinie 10:00 – dekoracja o godzinie 10:00

22 km – start o godzinie 13:00  –  limit czasowy o godzinie 16:00 – dekoracja o godzinie 16:00

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem podczas Forest Run 2020.

Poniższe reguły zostały wprowadzone aby zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom oraz obsłudze biegu. Wszyscy chcemy powrotu imprez biegowych, jednak w tym trudnym czasie musimy znaleźć nową drogą. Prosimy o podchodzenie z odpowiedzialnością do poniższych zapisów. Od nas wszystkich zależy czy będziemy postrzegani jako środowisko zdyscyplinowane i odpowiedzialne. Tylko wtedy będziemy mogli oczekiwać zniesienia obostrzeń i organizacji imprez w dawnym wymiarze.

 

Biuro zawodów

Zachęcamy do odbioru pakietu startowego w sklepie Natural Born Runners przy ulicy Sczanieckiej w Poznaniu w czwartek oraz w piątek w godzinach 11:00-19:00.

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i przyniesienie ze sobą oświadczenia COVID.

Można je pobrać tutaj. Proszę uzupełnić oświadczenie drukowanymi literami. 

WAŻNE:

  • Pakiet startowy można odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE
  • Oświadczenie wraz z dowodem osobistym jest podstawą odbioru pakietu startowego;
  • W Biurze Zawodów nie będzie możliwości wydrukowania Oświadczenia;

 

Gdzie odbiorę pakiet?

W CZWARTEK 10 września i w PIĄTEK 11 września – godz. 11:00-19:00  – w Poznaniu, w sklepie Natural Born Runners przy ul.Sczanieckiej 7

W SOBOTĘ 12 września, na Stacji Turystycznej Osowa Góra (miejsce Startu) pakiety będa wydawane dla każdego dystansu OSOBNO przed Startem:

Dystans 36 km – odbiór pakietów 6:30-8:00  –  start 8:00

Dystans 12 km – odbiór pakietów 6:30-8:00  – start 8:00

Dystans 22 km – odbiór pakietów 11:00-13:00  – start 13:00

 

Przebywając w każdej strefie zawodów zawodnicy są zobligowani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub buffa. Przed wejściem do strefy prosimy o zdezynfekowanie rąk (środki będą dostępne).

Strefą zawodów jest wydzielona strefa Biura zawodów, strefa startu i mety oraz strefa punktów odżywczych.

Nadzór nad tymi strefami obejmuje ekipa organizatorów oraz wolontariuszy, którzy będą dbać o to aby w w/w strefach nie przebywało więcej niż 250 uczestników. W wydzielonych strefach zawodów przebywać mogą tylko zawodnicy. Wstęp dla osób trzecich jest niedozwolony.

Za powstałe skupiska ludzi poza strefą zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności, jednakże będzie się starał dbać by takie nie powstawały.

 

Start/Meta – Prosimy o zgromadzenie się w strefie nie wcześniej jak na kilka minut przed startem biegu; po przebiegnięciu linii mety prosimy o przebywanie w strefie nie dłużej niż na krótki odpoczynek

 

Biuro zawodów – Prosimy o zachowanie odstępu w kolejce po odbiór pakietu startowego, zdezynfekowanie rąk i założenie maseczki

 

Punkty odżywcze – Zawodnik ma obowiązek zakryć usta i nos. Z dostępnych na punkcie produktów i napoi można skorzystać tylko po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk. Należy posiadać swój własny kubek lub inny pojemnik na płyn, celem ograniczenia zużycia plastiku. Każdy zawodnik sam nalewa sobie do pojemnika wodę lub izotonik. W strefie punktów odżywczych nie ma możliwości odpoczynku lub pomocy osoby trzeciej. Jest to możliwe poza strefą, nie dalej jak 100 metrów od niej.

Ze względu na aktualne obostrzenia na mecie nie będzie cateringu.

 

  1. Inne

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz zasad przedstawionych w komunikatach oraz wydawanych przez organizatora w trakcie trwania imprez.

Uczestnik który nie będzie stosował się do zaleceń i próśb organizatora może zostać zdyskwalifikowany i proszony o opuszczenie miejsc organizacji imprezy.

Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.

W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów.